Hlavní stránka

Institut pro byzantská a východokřesťanská studia / Institute for Byzantine and Eastern Christian Studies, o.p.s. (IBYZ o.p.s.) má své sídlo v České republice, Olomouci, kde je i registrován v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Ostravě (odd. O, vložka 1021) s i.č.  286 16 880.

Institut provozuje knihovnu, provádí akademický výzkum, organizuje přednášky, konference a kurzy a také publikuje práce v oborech teologie, antropologie, archeologie, dějin, filosofie, umění a literatury – se zaměřením na byzantskou a východokřesťanskou tradici v rámci různých místních kultur.

Služby se poskytují pro všechny uživatele za předem stanovených a předem stejných podmínek. Členové správní rady a členové dozorčí rady nesmějí Institut uvádět do žádných politických nebo náboženských sporů. IBYZ o.p.s. musí provádět své výzkumné činnosti v duchu míru a tolerance.