Přednášky

▪ Leden 2017: přednášky dr. Petra Balcárka na Univerzitě „1 Decembrie 1918“ v Alba Iulia v Rumunsku, v rámci bilaterální dohody.

▪ Říjen 2015: přednášky dr. Petra Balcárka na „Univerzitě 1 Decembrie 1918“ v Alba Iulia v rámci bilaterální dohody.

▪ Leden 2014. Přednášky Petra Balcárka na Univerzitě „1 Decembrie 1918“ z Alba Iulia v Rumunsku v rámci bilaterální dohody.

▪ 29th April 2014. SKOPJE – A Sacred Cityscape of the 14th Century Doz. Dr. Mihaila Popoviće, z Abteilung Byzanzforschung, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften.

▪ V úterý 12. listopadu 2013, v 19.00 hod. se v sídle IBYZ o.p.s. na Dolním náměstí 166/22, Olomouc 771 00 konala přednáška PHILIPPUS ARABS – PRVNÍ KŘESŤAN NA ŘÍMSKÉM TRŮNU? Pronesl ji na základě ukázek mozaikové výzdoby dr. Vlastimil Drbal z Mohuči, Německo (spoluřešitel v rámci evropského projektu o poutních místech).

Pravidelný kurz Ikona a kult ve východním křesťanství, vedeném dr. Petrem Balcárkem, se konal v zimním semestru 2013, každé úterý od 18.30 hodin, od 1. října do 26. listopadu 2013. Přednášky se konaly ve studovně IBYZ, jejími účastníky byli studenti Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci oborů filologie, filosofie a dějin umění.

▪ 17. října 2011 se v sídle IBYZ o.p.s. na Dolním náměstí 166/22, Olomouc 771 00 konala přednáška dr. Vlastimila Drbala z České akademie věd: Funerální mozaiky v Edesse.

▪ V říjnu 2010, IBYZ uspořádal dvě přednášky profesora Sebastiana Brocka z Oxfordu (ve studovně IBYZ o.p.s. a na Katedře klasické filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci) and jednu přednášku archeoložky Helen Brock z Oxfordu (na Katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).