Stručné dějiny IBYZ o.p.s

STRUČNÉ DĚJINY IBYZ

Institut pro byzantská a východokřesťanská studia / Institute for Byzantine and Eastern Christian Studies

(IBYZ o.p.s.), Dolní náměstí 166/22, Olomouc, 77100 Czech Republic, IČO: 286 16 880 byl založen v roce 2010 a registrován jako obecně prospěšná společnost v České republice.

Od svého založení až podnes IBYZ nabízí konzultace studentům nebo vyučujícím a jiným zájemcům, kteří provádějí výzkum v dané oblasti.

Hlavní účel existence Institutu je knihovna, která obsahuje publikace v oblasti byzantských a východokřesťanských / ranně křesťanských studií v několika jazycích (zejména v angličtině, češtině, rumunštině, ruštině, řečtině, aj.).

Odborníci v těchto oblastech zájemcům poskytují konzultace, osobně nebo korespondenčně, dle domluvy.