Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA IBYZ o.p.s. na rok 2017

Hlavní činnosti IBYZ o.p.s. v roce 2017

Veřejné činnosti

Knihovna IBYZ

Mezi čtenáři knihovny IBYZ byli členové IBYZ, také historici, teologové, aj.

Publikace

Jiří Vidlička, Počátky vzdělávání československých studentů na pravoslavných bohosloveckých seminářích v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců ve 20. letech 20. století, VS/ECS ročník XI. 23/2017.

Návštěvy a jiné události

▪ Institut nemohl zorganizovat žádné přednášky a další aktivity ve své studovně v přízemí zádního tratu, kvůli opravám, probíhajícím na dvoře domu (injektáž do základu budov proti vlhkosti a následná úprava fasády).

▪ Na konci roku však, dne 28. prosince 2017, IBYZ, o.p.s. přijal návštěvu zakladatelů galerie IKONY ze Žiliny, Slovenská republika, s kterými proběhlo jednání na téma možné spolupráce. Návštěva byla zorganizována členem správní rady Institutu, dr. Jozefem Matulou, který spolu s ředitelem IBYZ o.p.s. dr. Petrem Balcárkem a členkou správní rady dr. Manuelou E. Gheorghe, hosty doprovázel po knihovně a posléze do studovny Institutu.

Přednášky

Leden 2017: přednášky dr. Petra Balcárka na Univerzitě „1 Decembrie 1918“ v Alba Iulia v Rumunsku, v rámci bilaterální dohody.

Dary

Dary knih: od členů IBYZ aj.

Finance

Pravidelné výdaje IBYZ o.p.s. jsou: elektřina, plyn; příspěvek do fondu oprav domu (včetně vody, kominíka, poplatek pro správkyně, opravy společných prostor domu, atd.); kontrola a oprava plynového kotle; webová doména; kontrola 2x hasicích přístrojů; účetní. Další výdaje jsou dílčí platba za stavební práce (injektáž proti vlhkosti do základ budovy) a nákup propustné bílé barvy na stěny IBYZ, u kterých se provedla injektáž.

Příjmy:

▪ Pronájem prostor IBYZ.

▪ Jiné příjmy: dary; prodej publikací IBYZ.

Závěrečné poznámky

To je stručný přehled činností IBYZ, o.p.s. za rok 2017. (Podrobnější zpráva za rok 2017 bude k dispozici na požádání.) Vřele díky zakládacím členům IBYZ, o.p.s., členům správní rady a dozorčí rady Institutu a také všem, kteří nám radili, podporovali a pomáhali.

_______________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA IBYZ o.p.s. na rok 2016

Hlavní činnosti IBYZ o.p.s. v roce 2016

Veřejné činnosti

Knihovna IBYZ

Mezi čtenáři knihovny IBYZ byli členové IBYZ aj.

Publikace

Příprava překladu do českého jazyka studie Josefa Strzygowského “Perso-Indian Landscape in Northern Art” (“Persko-indická krajina v severském umění“), s předmluvou Petra Balcárka, VS/ECS ročník X. 22/2016.

Návštěvy a jiné události

Institut nemohl zorganizovat žádné přednášky a další aktivity ve své studovně v přízemí zádního tratu, kvůli opravám, probíhajícím na dvoře domu.

Přednášky

▪ 4. srpna 2016, Petr Balcárek: přednáška v rámci eparchiálního setkání Pravoslavné církve na Moravě v ČR na téma křesťanská mise.

Dary

Dary knih: od členů IBYZ aj.

Finanční dary: od členů IBYZ.

Finance

Pravidelné výdaje IBYZ o.p.s. jsou: elektřina, plyn, příspěvek do fondu oprav domu (včetně vody, kominíka, poplatek pro správkyně, opravy společných prostor domu, atd.); účetní.

Příjmy:

▪ pronájem prostor (chodby) IBYZ.

▪ jiné: dary; překlady a tlumočení; prodej publikací IBYZ.

Závěrečné poznámky

To je stručný přehled činností IBYZ, o.p.s. za rok 2016. (Podrobnější zpráva za rok 2016 bude k dispozici na požádání.) Vřele díky zakládacím členům IBYZ, o.p.s., členům správní rady a dozorčí rady Institutu a také všem, kteří nám radili, podporovali a pomáhali.

_____________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA IBYZ o.p.s. na rok 2015

Hlavní činnosti IBYZ o.p.s. v roce 2015

Veřejné činnosti

Knihovna IBYZ

Mezi čtenáři knihovny IBYZ byli členové IBYZ; také historici z Olomouce, aj.

Publikace

Petr Balcárek – Rudolf Chadraba, Mluva obrazů (The Language of Images), VS/ECS ročník IX. 21/2015

Návštěvy a jiné události

Institut nemohl zorganizovat žádné přednášky a další aktivity ve své studovně, kvůli opravám, probíhajícím na dvoře domu (výměna oken u sousedky na chodbě v prvním patře zádního traktu domu, nad prostory IBYZ).

Přednášky

Říjen 2015: přednášky dr. Petra Balcárka na „Univerzitě 1 Decembrie 1918“ v Alba Iulia v rámci bilaterální dohody.

Dary

Knihy: od členů IBYZ.

Finance

Pravidelné výdaje IBYZ o.p.s. jsou: elektřina, plyn, příspěvek do fondu oprav domu (včetně vody, kominíka, poplatek pro správkyně, opravy společných prostor domu, atd.); webová doména, kontrola a oprava plynového kotle, účetní.

Příjmy:

▪ pronájem prostor (chodby) IBYZ;

▪ jiné: dary; překlady a tlumočení; prodej publikací IBYZ.

Závěrečné poznámky

To je stručný přehled činností IBYZ, o.p.s. za rok 2015. (Podrobnější zpráva za rok 2015 bude k dispozici na požádání.) Vřele díky zakládacím členům IBYZ, o.p.s., členům správní rady a dozorčí rady Institutu a také všem, kteří nám radili, podporovali a pomáhali.

______________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA IBYZ o.p.s. na rok 2014

Hlavní činnosti IBYZ o.p.s. v roce 2014

Veřejné činnosti

Knihovna IBYZ

Mezi čtenáři knihovny IBYZ byli členové IBYZ, aj. (např. Prof. Michail Popović z Akademie věd ve Vidni).

Publikace

David Vrána, Počátky mincovního umění v Čechách, VS/ECS ročník VIII. 20/2014

Návštěvy

▪ Prof. Sebastian Brock. Návštěva Centra Aletti a jeho účast na konferenci. Návštěva IBYZ o.p.s. a setkání s členy IBYZ.

▪ Doz. Dr. Mihaila Popoviće, z Abteilung Byzanzforschung, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften

Přednášky
▪ Leden 2014. Přednášky Petra Balcárka na Univerzitě „1 Decembrie 1918“ z Alba Iulia v Rumunsku v rámci bilaterální dohody.

▪ 29th April 2014. SKOPJE – A Sacred Cityscape of the 14th Century Doz. Dr. Mihaila Popoviće, z Abteilung Byzanzforschung, Institut für Mittelalterforschung, Österreichische Akademie der Wissenschaften.

Další činnosti

▪ 28. ledna 2014 byla podepsána mezi IBYZ o.p.s. a Univerzitou „1 Decembrie 1918“ z Alba Iulia v Rumunsku dohoda v rámci programu Erasmus, respektive „Lifelong Learning Programme (LLP)“ a „Erasmus +“, financovaného EU.

Dary

▪ Dary do knihovny Institutu od členů IBYZ aj.

▪ Finanční dary od členů IBYZ a dalších návštěvníků.

Finance

Pravidelné výdaje IBYZ o.p.s. jsou: elektřina, plyn, do fondu oprav domu (včetně vody, kominíka, poplatek pro správkyně, opravy společných prostor domu, atd.); webová doména, kontrola a oprava plynového kotle, údržba x hasicích přístrojů; účetní.

Příjmy:

▪ pronájem prostor (chodby) IBYZ;

▪ jiné: dary; lekce rumunštiny a angličtiny; prodej publikací IBYZ.

Závěrečné poznámky

To je stručný přehled činností IBYZ, o.p.s. za rok 2014. (Podrobnější zpráva za rok 2014 bude k dispozici na požádání.) Vřele díky zakládacím členům IBYZ, o.p.s., členům správní rady a dozorčí rady Institutu a také všem, kteří nám radili, podporovali a pomáhali.

______________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA IBYZ o.p.s. na rok 2013

Hlavní činnosti IBYZ o.p.s. v roce 2013

Veřejné činnosti

Knihovna IBYZ

Mezi čtenáři materiálů z knihovny IBYZ byli účastníci přednášek a seminářů v rámci kurzu Ikona a kult ve východním křesťanství, vedeném dr. Petrem Balcárkem, který se konal v zimním semestru 2013 (studenti filologie, filosofie a dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci).

Pravidelný kurz

Pravidelný kurz Ikona a kult ve východním křesťanství, vedeném dr. Petrem Balcárkem, se konal v zimním semestru 2013, každé úterý od 18.30 hodin, od 1. října do 26. listopadu 2013. Přednášky se konaly ve studovně IBYZ, jejími účastníky byli studenti Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci oborů filologie, filosofie a dějin umění.

Přednáška

V úterý 12. listopadu 2013, v 19.00 hod. se v sídle IBYZ o.p.s. na Dolním náměstí 166/22, Olomouc 771 00, se konala přednáška PHILIPPUS ARABS – PRVNÍ KŘESŤAN NA ŘÍMSKÉM TRŮNU? Pronesl ji na základě ukázek mozaikové výzdoby dr. Vlastimil Drbal z Mohuči, Německo (spoluřešitel v rámci evropského projektu o poutních místech).

Publikace

Vlastimil Drbal, PHILIPPUS ARABS – PRVNÍ KŘESŤAN NA ŘÍMSKÉM TRŮNU? VS/ECS 19/2013.

Návštěva IBYZ

Návštěva člena revizní komise George Woodmana na Moravě se konala v září 2013. Zúčastnil se také cesty do Karpat, mj. návštěvou dřevěných chrámů na východním Slovensku.

Mimořádné akce

Dne 10.5.2013 se konalo setkání členů IBYZ s účastníky konference o Gemisthos Plethonovi a počátcích florentského humanismu , organizované Katedrou filosofie Filosoficke fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Recepce se konala na půdě IBYZ a byla organizována členem IBYZ dr. Jozefem Matulou.

Další činnosti:

Bilaterální dohoda o spolupráci IBYZ o.p.s.

V září 2013 byla uzavřena bilaterální dohoda mezi Universitou „1 Decembrie 1918“ z Alba Iulia a IBYZ o.p.s. o vzájemné spolupráci, výměně informací a studentů.

Dary do knihovny IBYZ: od členů Institutu.

Finance: Pravidelné měsíční výdaje IBYZ o.p.s. jsou: výroční vyúčtování vody, placení domény a serveru webu, účetní IBYZ o.p.s., aj.