Estonia

Estonia, University, Tartu Ulikooli Raamatukogu (University of Tartu Library): http://www.utlib.ee
Estonia, Library, Eesti Rahvusraamatukogu (National Library of Estonia):  http://www.nlib.ee
Estonia, Tallinna Ulikooli Akadeemiline raamatukogu (Academic Library of Tallinn University, formerly the Estonian Academic Library): http://www.tlulib.ee