VS/ECS

Periodical

Východokřesťanská studia / Eastern Christian Studies
ISSN: 1214-8350

Publisher:
Institut pro byzantská a východokřesťanská studia Institute for
Byzantine and Eastern Christian Studies
, o.p.s. (IBYZ o.p.s.),
Olomouc, Czech Republic

Roč. I (2004)
1 / 2004 Sebastian Brock: Moudrost svatého Izáka Syrského (33 pp.) (40 CZK)
2 / 2004 Július Pavelčík: Pisárske omyly a zmeny a ich príčinypri prepisovaní kníh v staroveku (21 pp.) (40 CZK)
3 / 2004 Symeon Brüschweiler: Tajemství a rozměry lidské osoby. Rysy křesťanské antropologie (22 pp.) (50 CZK)
4 / 2004 Symeon Brüchsweiler: Ježíšova modlitba (33 pp.) (65 CZK)
5 / 2004 Vlasta Bennová: Půst v životě křesťana 21. století – anachronismus nebo živá skutečnost? (14 pp.) (35 CZK)
6 / 2004 Rudolf Chadraba: K počátkům křesťanské ikonografie (18 pp.) (45 CZK)
7 / 2004 Dimitri Conomos: Raně křesťanská a byzantská hudba: dějiny a projev (18 pp.) (45 CZK)
8 / 2004 Dimitri Conomos: Hudební tradice na Hoře Athos (30 pp.) (60 CZK)

Roč. II (2005)
9 / 2005 Sergej Ovsjanikov: Věda a víra v současném světě (17 pp.) (35 CZK)
10 / 2005 Symeon Brüschweiler: Boží přikázání a lidská svoboda (26 pp.) (50 CZK)
11 / 2005 Symeon Brüschweiler: Duchovní učení svatého Siluana (18 pp.) (45 CZK)

Roč. III (2006)
12 / 2006 Sylva Novotná: Ikona a liturgie. Ikona Narození Krista (26 pp.) (35 CZK)
13 / 2006 Jan Janoušek: Dynamika antického mýtu a symbolu v křesťanství (26 pp.) (40 CZK)
14 / 2006 George Woodman: Shody a rozdíly: křesťanství ve vztazích mezi Británií a Irskem a českými zeměmi (23 pp.) (40 CZK)

Roč. IV (2010)
15 / 2010 Archimadrita Sofronij Sacharov: Starec Siluan (372 pp.) (also a monograph, ISBN – 978-80-903716-1-3) (442 CZK)

Roč. V (2011)
16 / 2011 Petr Balcárek, ed.: ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ. Přiběh jednoho rodu (93 pp.) (also ISBN: 978-80-903716-2-0). (198 CZK)
17 / 2011 Vlastimil Drbal: Funerální mozaiky v Edesse (14 pp.) (also ISBN: 978-80-903716-3-7). (50 CZK)

Roč. VI (2012)
18 / 2012 Petr Balcárek, foreword by Graham Speake, Monk Sáva of Hilandar. A Scholar (47 pp.) (ISBN 978-80-903716-4-4) (100 CZK)

Roč. VII (2013)
19 / 2013 Vlastimil Drbal, Philippus Arabs – první křesťan na římském trůnu? (26 pp.) (ISBN 978-80-903716-5-1) (70 CZK).

Roč. VIII (2014)
20 / 2014 David Vrána, Počátky mincovního umění v Čechách (63 pp.) (ISBN 978-80-903716-6-8) (105 CZK).

Roč. IX (2015)
21 / 2015 Petr Balcárek – Rudolf Chadraba: Mluva obrazů (241 pp.) (ISBN 978-80-903716-7-5) (470 CZK)

Roč. X (2016)
22 / 2016 Josef Strzygowski, Persko-indická krajina v severském umění (44 pp.) (ISBN 978-80-903716-8-2)

Roč. XI (2017)
23 / 2017 Jiří Vidlička, Počátky vzdělávání československých studentů na pravoslavných
bohosloveckých seminářích v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců ve 20.
letech 20. století
(40 pp.) (ISBN 978-80-903716-9-9) (100 CZK)

Roč. XII (2018)
24 / 2018 Alois Václav Červín, Pravoslavná církev v Republice československé: Poznámky ke stejnojmenné brožuře Vladimíra Grigoriče (ed. Pavel Marek); Pavel Marek, ‘Předmluva: K Červínově práci o dějinách pravoslaví v Československu’ (154 pp.)  (ISBN 978-80-906865-0-2) (180 CZK)